עלות ופרטי האימונים

מחירים:

התשלום הוא עבור חודש.

שני אימונים בשבוע (מומלץ מחקרית): 360 ש"ח 

אימון אחד בשבוע:200 ש"ח